Protospasm teriminin tıbbi anlamı; n. Belli bir kas veya kas grubunda başlayarak daha sonra diğer kas veya kas gruplarına yayılan spazm şekli.