Protosyphilis teriminin tıbbi anlamı; n. Frengi'nin ilk devresi, See: Primary syphilis.