Ptyalectasis teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Salyakanalı genişlemesi; 2. Salya kanalını genişletme ameliyesi.