Purring Thrill teriminin tıbbi anlamı; Kendi hırıltısı sırasında alınan tril;