Putefaction teriminin tıbbi anlamı; n. Açılma, meydana çıkma.