Pylorus Spasm teriminin tıbbi anlamı; Pilorda kasılma, pilor spazmı.