Pyrogenetic Stage teriminin tıbbi anlamı; Ateşli bir hastalığın istila devresi;