Pyrophorus teriminin tıbbi anlamı; n. Hava ile temasında, süratle oksitlenerek ateş alan herhangi bir madde.