Pyroxylin (E) teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Selüloz nitratlardan mürekkep bir bileşim, pamuk barutu (C12H16O6(NO)4).