Quackenstedt's Test teriminin tıbbi anlamı; n. Lomber ponksiyon sırasında gerçekleştirilen, bir test.