Quadrantanopsia teriminin tıbbi anlamı; n. Görme alanının dörtte birinde görmenin kaybolması.