Quadrate Lobe teriminin tıbbi anlamı; Karaciğer küçük loplarından biri;