Quadri teriminin tıbbi anlamı; pref. Dört, dört kıvrımlı, dört katlı