Quadrigemina teriminin tıbbi anlamı; n. Ortabeyin arka yüzü ve dördüz cisimleri, corpora quadrigemina.