Quadrigeminal teriminin tıbbi anlamı; a. Dört parçalı (kısımlı), dört kat, quadrigeminus, dördüz.