Quadrilateral teriminin tıbbi anlamı; a. 1. Dört kenarlı; 2. Dörtgen.