Quadripara teriminin tıbbi anlamı; n. Dört defa doğum yapan kadın.