Quadripartite teriminin tıbbi anlamı; a. Dörte bölünmüş, dört kısma ayrılmış, dört kısımlı.