Quadrisection teriminin tıbbi anlamı; n. dörde bölünme.