Quadroon teriminin tıbbi anlamı; n. Beyaz ile zenci melezi kimsedendoğan çocuk.