Quadruped teriminin tıbbi anlamı; a. Dört ayaklı hayvan.