Quale teriminin tıbbi anlamı; n. Bir şeyin vasfı (kalitesi).