Qualitative Analysis teriminin tıbbi anlamı; Kalitatif analiz.