Quality teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Kalite, 2. Hususiyet, özellik, tabiat; 3. Nitelik; 4. Nevi, sınıf, çeşit.