Quantivalence teriminin tıbbi anlamı; n. Kimyasal değerlik.