Quantivalent teriminin tıbbi anlamı; a. Kimyasal değerliğe ait.