Quantum Sufficit teriminin tıbbi anlamı; Kafi miktarda.