Quinalbarbitone teriminin tıbbi anlamı; n. kısa etkili bir barbitürat.