Quotidian Malaria teriminin tıbbi anlamı; Her gün tekrarlayan ateş ve titreme nöbetleri ile belirgin sıtma şekli;