Rabbeting teriminin tıbbi anlamı; n. Çentikler gösteren kırık kemik uçlarının birbiri içine girmesi.