Racephedrine Hydrochloride teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Damar büzücü beyaz billüri toz (C10H15NO.HCI).