Rachialgia teriminin tıbbi anlamı; n. Belkemiği ağrısı.