Rachiochysis teriminin tıbbi anlamı; n. Omurga kanalı içinde sıvı toplanması.