Rachiometer teriminin tıbbi anlamı; n. Omurga eğriliğini ölçme aleti.