Rachioparalysis teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Omurilikteki herhangi bir lezyon sebebiyle gelişen felç; 2. Omurga kaslarının fecli.