Rachiopathy teriminin tıbbi anlamı; n. Omurgayı tutan herhangi bir hastalık.