Rachioplegia teriminin tıbbi anlamı; n. Omurga (belkemiği) felci.