Rachiotomy teriminin tıbbi anlamı; n. Belkemiği (omurga) ameliyatı.