Rachis, Rhachis teriminin tıbbi anlamı; n. Bekleği, omurga.