Rachischisis teriminin tıbbi anlamı; n. Belkemiğinin doğuştan ayrık olması.