Rachitic Scoliosis teriminin tıbbi anlamı; Raşitizm'e bağlı olarak gelişen skolyoz.