Rachitome teriminin tıbbi anlamı; n. Belkemiği bistürisi,