Radiate teriminin tıbbi anlamı; a. Bir merkezden etrafa dağıtıp yayan.