Ramus Externus teriminin tıbbi anlamı; anat. Birleşik omural kök telleri.