Recessive Gene teriminin tıbbi anlamı; Diğer (dominan) tarafından baskı altında tutulan gen, resesif gen;