Rectectomy teriminin tıbbi anlamı; n. See: Proctectomy.