Rectocolonic teriminin tıbbi anlamı; a. Rektum ve kolon'la ilgili.