Refreshing teriminin tıbbi anlamı; a. Hayat verici, canlandırıcı, kuvvetlendirici.