Regio Analis teriminin tıbbi anlamı; anat. Apışarasının, her iki oturga kemiği tümseğini birbirine bağlayan çizginin ardında kalan bölgesi.