Relaxed State Of Accommodation teriminin tıbbi anlamı; Uyum gevşekliği;